1400/10/2

چکیده

چهارشنبه 1 دی ماه 1400

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي
141
1400/10/2

چهارشنبه 1 دی ماه 1400

بازار دیروز در  محصولات فولادی در بازار آهن در مبادلات روز گذشته به صورت زیر میباشد.

میلگرد :قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه ی 50 تا 300 تومان کاهش

میلگرد ذوب : میلگرد ذوب درب کارخانه 100 تا 150 تومان کاهش-میلگرد ذوب درب بنگاه 100 تومان کاهش

تیرآهن : تیرآهن ذوب درب کارخانه بدون تغییر-تیرآهن ذوب درب بنگاه بدون تغییر

قوطی و پروفیل :اکثرا ثابت و برخی 100 تا 200 تومان کاهش

لوله فولادی :اکثرا ثابت و برخی 100 تا 200 تومان کاهش

ورق فولادی :اکثرا 100 تومان کاهش و برخی ثابت

1400/10/2

بیگی

کارشناس تولید محتوا