1401/09/06

چکیده

نرخ محصولات فولادی بازار آهن، در روز گذشته به صورت زیر میباشد:

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي
359
1401/09/06

 شنبه 05 آذر ماه 1401

میلگرد: نرخ اکثر کارخانه ها بدون تغییر قیمت اعلام شد. 

محصولات ذوبی: نرخ میلگرد ذوبی و تیرآهن درب کارخانه افزایش ودر بنگاه در اکثر سایزها بدون تغییر قیمت اعلام شد. 

نرخ پروفیل زد و آهن اسفنجی با افزایش قیمت اعلام شد.

شمش فولادی: نرخ اکثر تولیدکنندگان با کاهش قیمت اعلام شد.

 

 

 

 

 

1401/09/06

عباس زاده

کارشناس تولید محتوا