1401/10/21

چکیده

نرخ محصولات فولادی بازار آهن، در روز گذشته به صورت زیر میباشد:

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي
1058
1401/10/21

 سه شنبه 20 دی ماه 1401

میلگرد: نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر مقاطع فولادی با افزایش قیمت اعلام شد. 

محصولات ذوبی: در بخش محصولات ذوبی میلگرد درکارخانه و بنگاه با کاهش قیمت اعلام شد.

نرخ تیرآهن ذوبی در کارخانه بدون تغییر قیمت و در بنگاه با افزایش قیمت اعلام شد.

شمش فولادی: با کاهش قیمت اعلام شد.

نرخ ورق اکسین،نبشی،ناودانی ومحصولات مفتولی بدون تغییر قیمت اعلام شد.

آهن اسفنجی: با کاهش قیمت اعلام شد.

 

 

1401/10/21

عباس زاده

کارشناس تولید محتوا