1402/07/01

چکیده

نرخ محصولات فولادی بازار آهن، در روز گذشته به صورت زیر میباشد:

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي
1229
1402/07/01

  پنجشنبه 30 شهریورماه 1402

میلگرد: نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر قیمت اعلام شد. 

محصولات ذوبی: در بخش محصولات ذوبی میلگرد درکارخانه100 الی 300 تومان کاهش قیمت اعلام شد.

نرخ تیرآهن ذوبی در کارخانه بدون تغییر و در بنگاه با 10 الی 70هزار تومان کاهش قیمت اعلام شد.

شمش فولادی: 50 تومان با قیمت اعلام شد.

نرخ محصولات مفتولی ،نبشی،ناودانی،سپری بدون تغییر قیمت اعلام شد.

قوطی و پروفیل: 200 الی 300 تومان با کاهش قیمت اعلام شد.

 

 

1402/07/01

عباس زاده

کارشناس تولید محتوا