هاش 20 سبک ذوبی
قیمت 24,770 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش