میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اردبیل A3
قیمت 17,798 تومان
محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False