تیرآهن20 ذوب آهن اصفهان
قیمت 65,412,844 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش