میلگرد آجدار20 آناهیتا گیلان A3
قیمت 16,788 تومان
محل بارگیری بارگیری از مبدا
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه True