ورق A516 اکسین ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک
قیمت 31,376 تومان
محل بارگیری بارگیری از مبدا
وزن تقریبی
واحد فروش کیلوگرم
پیشنهاد ویژه False