هاش 60 سبک کره
قیمت 550,459 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش