ورق آجدار 6 گیلان عرض 1
قیمت 20,917 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
واحد فروش کیلوگرم
پیشنهاد ویژه False