هاش 45 سنگین ترک
قیمت 59,633 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش