ورق سیاه 40 میل عرض 1/25 کاویان
قیمت 18,807 تومان
محل بارگیری اهواز
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False