ورق آجدار 6 گیلان عرض 1/20
قیمت 21,376 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False