تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
قیمت 7,981,651 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش