ناودانی 22 فایکو
قیمت 23,394 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False