تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
قیمت 15,045 تومان
محل بارگیری بارگیری از اصفهان
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش کیلوگرم