میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان A3
قیمت 17,339 تومان
محل بارگیری بارگیری از مبدا
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه True