هاش 22 سنگین ترک
قیمت 49,541 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش