تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
قیمت 9,357,798 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش شاخه ای