ورق 8 میل قطعات 6 *120
قیمت 17,614 تومان
محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False